Πελάτες

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς δράσης η εταιρία deb8 απέκτησε πολλούς σημαντικούς πελάτες, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται διεθνείς και ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, τράπεζες και κατασκευαστικοί οργανισμοί. Ορισμένοι από τους πελάτες εμφανίζονται παρακάτω με τα εταιρικά λογότυπά τους: