Γενικά Αγγλικά: Προγράμματα εξάσκησης και βελτίωσης του προφορικού λόγου για τα επίπεδα Β1- Γ2

Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, η deb8 εισάγει ευέλικτα διαδραστικά προγράμματα αποκλειστικά για εξάσκηση και βελτίωση του  προφορικού λόγου στα Γενικά Αγγλικά  για τα επίπεδα Β1- Γ2.

Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, η deb8 εισάγει ευέλικτα διαδραστικά προγράμματα αποκλειστικά για εξάσκηση και βελτίωση του  προφορικού λόγου στα Γενικά Αγγλικά  για τα επίπεδα Β1- Γ2.

Οι ενδιαφερόμενοι επικοινωνούν διαδικτυακά με τον καθηγητή που έχουν επιλέξει και επί μία ολόκληρη ώρα διεξάγουν προφορική συνομιλία και μόνο για συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Με την έναρξη του μαθήματος, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε ένα λεξιλογικό αρχείο ήδη οργανωμένο από τη συγγραφική μας ομάδα, το οποίο περιέχει όλο το απαραίτητο λεξιλόγιο που χρειάζεται για σωστή έκφραση – επικοινωνία για το εκάστοτε θέμα. Αφού πρώτα εξηγηθούν οι όποιες άγνωστες λέξεις, ακολουθεί ελεύθερη συνομιλία, κατά την οποία γίνεται προσπάθεια ένταξης και σωστής χρήσης των καινούργιων λέξεων και φράσεων στην προφορική έκφραση των συμμετεχόντων. Η διάρκεια κάλυψης της κάθε ενότητας εξαρτάται από το βαθμό δυσκολίας της κι από την ικανότητα του κάθε εκπαιδευόμενου ως προς την εμπέδωσή της.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα μπορούν να τροποποιηθούν για συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις επίσημες προφορικές εξετάσεις των επαγγελματικών αγγλικών που διεξάγουν οι επίσημοι φορείς σε διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας. Εάν στις εξετάσεις αυτές εξετάζονται ταυτόχρονα δύο υποψήφιοι και τα μαθήματα γίνονται με μορφή ιδιαιτέρου, τότε τον ρόλο του συνεξεταζόμενου αναλαμβάνει ο καθηγητής.

Η διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις 30-50 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο, τις ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευόμενων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί ένα σύντομο τεστ κατάταξης.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται ανά επίπεδο:

Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου επιπέδου απευθύνεται σε ιδιώτες και στελέχη εταιριών, που διαθέτουν γνώσεις αγγλικών μέσου επιπέδου (Β1) κι επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξασκήσουν την ποιότητα και ταχύτητα της ομιλίας στην αγγλική γλώσσα, όσον αφορά βασικά θέματα της καθημερινότητας. Το πρόγραμμα διεξάγεται τόσο με τη μορφή ιδιαιτέρου, όσο και με τη μορφή ομαδικού μαθήματος. Όλες οι ενότητες μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων και των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Επιπλέον, με κατάλληλη προσαρμογή τα μαθήματα μπορούν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις επίσημες προφορικές εξετάσεις των επαγγελματικών αγγλικών που διεξάγουν οι επίσημοι φορείς για το επίπεδο Β1.
Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις 40-50 ώρες, και ο αριθμός των ωριαίων μαθημάτων ανά εβδομάδα αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

 1. Εμφάνιση
 2. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
 3. Οικογένεια και φίλοι
 4. Χώροι διαμονής
 5. Διασκέδαση
 6. Εκπαίδευση
 7. Υγεία
 8. Εργασία
 9. Βασικές οικονομικές έννοιες
 10. Βασικές έννοιες διακυβέρνησης
 11. Βασικά κοινωνικά θέματα
 12. Ταξίδια
 13. Περιβάλλον
 14. Μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης
 15. Επιστήμη- τεχνολογία – διαδίκτυο

Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου επιπέδου απευθύνεται σε ιδιώτες και στελέχη εταιριών, που διαθέτουν γνώσεις αγγλικών μέσου επιπέδου (Β2) κι επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξασκήσουν την ποιότητα και ταχύτητα της ομιλίας στην αγγλική γλώσσα, όσον αφορά γενικά θέματα της καθημερινότητας. Το πρόγραμμα διεξάγεται τόσο με τη μορφή ιδιαιτέρου, όσο και με τη μορφή ομαδικού μαθήματος. Όλες οι ενότητες μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων και των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Επιπλέον, με κατάλληλη προσαρμογή τα μαθήματα μπορούν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις επίσημες προφορικές εξετάσεις των επαγγελματικών αγγλικών που διεξάγουν οι επίσημοι φορείς για το επίπεδο Β2.
Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις 40-50 ώρες, και ο αριθμός των ωριαίων μαθημάτων ανά εβδομάδα αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

 1. Εμφάνιση
 2. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
 3. Ανθρώπινες σχέσεις (οικογένεια – φίλοι)
 4. Υγεία
 5. Εκπαίδευση
 6. Διαφήμιση
 7. Τουρισμός, ταξίδια
 8. Κυβέρνηση και κοινωνία (βασικές έννοιες)
 9. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Διατήρηση φυσικού περιβάλλοντος (βασικές έννοιες)
 10. Επιστήμη – τεχνολογία
 11. Αλλαγές στο χρόνο
 12. Καταναλωτισμός
 13. Ζωή στα αστικά κέντρα, ζωή στην ύπαιθρο
 14. Κοινωνικά προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις (βασικές έννοιες)
 15. Διασκέδαση, χόμπι
 16. Ενέργεια, φυσικοί πόροι
 17. Προσωπικά οικονομικά
 18. Έγκλημα και τιμωρία
 19. Μέσα μαζικής επικοινωνίας, διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 20. Εργασία

Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου επιπέδου απευθύνεται σε ιδιώτες και στελέχη εταιριών, που διαθέτουν γνώσεις αγγλικών προχωρημένου επιπέδου (Γ1) κι επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξασκήσουν την ποιότητα και ταχύτητα της ομιλίας στην αγγλική γλώσσα, όσον αφορά γενικά θέματα της καθημερινότητας και κοινωνικού προβληματισμού. Το πρόγραμμα διεξάγεται τόσο με τη μορφή ιδιαιτέρου, όσο και με τη μορφή ομαδικού μαθήματος. Όλες οι ενότητες μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων και των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Επιπλέον, με κατάλληλη προσαρμογή τα μαθήματα μπορούν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις επίσημες προφορικές εξετάσεις των επαγγελματικών αγγλικών που διεξάγουν οι επίσημοι φορείς για το επίπεδο Γ1.
Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις 40-50 ώρες, και ο αριθμός των ωριαίων μαθημάτων ανά εβδομάδα αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

 1. Εμφάνιση και στυλ
 2. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
 3. Ανθρώπινες σχέσεις
 4. Υγεία
 5. Σπουδές – εργασία
 6. Διαφήμιση, μάρκετινγκ
 7. Τουρισμός, ταξίδια
 8. Κυβέρνηση και κοινωνία
 9. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Διατήρηση φυσικού περιβάλλοντος
 10. Επιστήμη – τεχνολογία
 11. Αλλαγές στο χρόνο
 12. Καταναλωτισμός
 13. Ζωή στα αστικά κέντρα, ζωή στην ύπαιθρο
 14. Κοινωνικά προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις
 15. Εναλλακτικοί τρόποι διασκέδασης
 16. Ενέργεια, φυσικοί πόροι
 17. Προσωπικά οικονομικά
 18. Έγκλημα και τιμωρία
 19. Μέσα μαζικής επικοινωνίας
 20. Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το πρόγραμμα του συγκεκριμένου επιπέδου απευθύνεται σε ιδιώτες και στελέχη εταιριών, που διαθέτουν γνώσεις αγγλικών προχωρημένου επιπέδου (Γ2) κι επιθυμούν να βελτιώσουν και να εξασκήσουν την ποιότητα και ταχύτητα της ομιλίας στην αγγλική γλώσσα, όσον αφορά γενικά θέματα κοινωνικού προβληματισμού. Το πρόγραμμα διεξάγεται τόσο με τη μορφή ιδιαιτέρου, όσο και με τη μορφή ομαδικού μαθήματος. Όλες οι ενότητες μπορούν να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες ανάγκες των συμμετεχόντων και των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Επιπλέον, με κατάλληλη προσαρμογή τα μαθήματα μπορούν να προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους για τις επίσημες προφορικές εξετάσεις των επαγγελματικών αγγλικών που διεξάγουν οι επίσημοι φορείς για το επίπεδο Γ2.
Η μέγιστη διάρκεια του προγράμματος δεν υπερβαίνει τις 40-50 ώρες, και ο αριθμός των ωριαίων μαθημάτων ανά εβδομάδα αποφασίζεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή.

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

 1. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας
 2. Εναλλακτικοί τρόποι ζωής
 3. Ατομικές και κοινωνικές πτυχές της προσωπικότητας
 4. Ιατρικά θέματα, προσωπική και δημόσια υγεία
 5. Σπουδές – εργασία
 6. Διαφήμιση, μάρκετινγκ
 7. Τουρισμός, ταξίδια
 8. Κυβέρνηση και κοινωνία
 9. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Διατήρηση φυσικού περιβάλλοντος
 10. Επιστήμη – τεχνολογία
 11. Αθλητισμός (ντόπινγκ)
 12. Καταναλωτισμός
 13. Ζωή στα αστικά κέντρα, ζωή στην ύπαιθρο, υποδομές
 14. Κοινωνικά προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις
 15. Η μάχη των φύλων
 16. Ενέργεια, φυσικοί πόροι
 17. Οικονομική διαχείριση και προσωπικά οικονομικά
 18. Έγκλημα και τιμωρία
 19. Μέσα μαζικής επικοινωνίας – κιτρινισμός
 20. Κουλτούρα και πολιτισμός

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.